18 Nisan 2017 Salı

GİZLİ ERMENİ ve MİT/CIA ortak casusu Devlet Bahçeli'nin referandum açıklaması | Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

akademi dergisi, Mehmet Fahri Sertkaya, devlet bahçeli, içimizdeki israil, içimizdeki ermenistan, cia, mossad, referandum, evet, hayır, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP),


GİZLİ ERMENİ ve MİT/CIA ortak casusu Bahçeli:

➥ 'Kabul etseler de etmeseler de 16 Nisan'da milletimiz damgayı vurmuş, "EVET" demiştir.'

Şeklinde konuşmuş. Tam da kendisi gibi 'gizli görevli' birinden, böyle bir anda beklenecek açıklamayı yapmış. İşte bu konuşması ve kritik davranışı şu anlama geliyor:

➥ Hukuk tanımıyorum. Evet hala sayım net/kesin olarak sonuçlanmadı. Milyonlarca EVET oyunun usulsüz olarak sisteme dahil edildiği de ispat edilebiliyor ama benim de hizmet ettiğim İçimizdeki İsrail ve İçimizdeki Ermenistan ile, onların da hizmet ettiği CIA ve MOSSAD ve onların da hizmet ettiği Siyonizm, böyle istiyor.

Ve halk olarak sizlerin, bu kadar somut ispatla göz önünde olan hukuksuzluğa sessiz kalmanız gerekmiyor. Tepki verin, birkaç saat sonra bunlar hiç olurlar. Ellerine kelepçeler geçirilip hakim önüne konurlar. Açıkça devlete el koymak üzereler. Devletin ve milletin geleceği umurlarında değil, zaten her şey BOP'un son aşaması için ve sonra zaten bu topraklarda başka devletler kurmak idealindeler.

Aksini iddia eden Bahçeli'nin kendisi ise bile, çıksın karşımıza, ispatları ile ağzının payını verelim.

3 Nisan 2017 Pazartesi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun, gizli Ermeni MİT/CIA ortak casusu Devlet Bahçeli ile ilgili şok edici sözleri | Akademi Dergisi

akademi dergisi, muhsin yazıcıoğlu, devlet bahçeli, mhp, abdullah öcalan, içimizdeki ermenistan, başkanlık, gerçek yüzü, rüşvet, siyonistler, akp'nin gerçek yüzü, içimizdeki israil, artin agopyan, cia, mit, suikast, büyük birlik partisi, ak parti, imralı adası,gizli ermeniler, mehmet fahri sertkaya

Yedi ceddinin gizli Ermeni olduğu, ülkemizdeki gizli Ermeni pek çok isimle akraba olduğu somut olarak ispat edilmiş ve uzun yıllardır ispatlı yayınlarımız karşısında sadece susmuş biri, Devlet Bahçeli... 

Bir gizli Ermeni, gizli Yahudi, Siyonist ve Mason projesi olan sözde AK Parti'nin kurulmasında, logosuna yedi kollu Yahudi şamdanı (menorah) konulmasında, parti seçime hazır olduğunda erken seçime gidilmesinde, ilk seçimde tek başına iktidar olmasında en büyük paya sahip olanlardan birisi İçimizdekiErmenistan adamı Devlet Bahçeli... 

Osmanlı'ya içeriden son darbeyi vuran İttihat ve Terakki (Birlik ve Kalkınma) Partisinden zerre kadar farkı olmayan, içi tıka basa gizli Yahudi ve gizli Ermeni dolu olan AK Partinin, kendi bünyesinden ya da başka partilerin bünyesinden yüzlerce vekil kılıklı teröristin meclisimize dolmasını sağlayan AKPKK'nin, sonraki süreçte, somut delillerle ispatlı bütün skandallarına, rüşvet, peşkeş, zulüm hatta ihanet suçlarına rağmen iktidarda kalmasında en büyük paya sahip olan kişilerden biri olan, şimdi Başkanlık için kendini iyice afişe etmek tehlikesine rağmen hukuki sınırların dışına çıkarak çok büyük bir mücadele verdiği somut deliller ile ispat edilmiş olan biri MİT/CIA ortak casusu Devlet Bahçeli... İçimizdeki Ermenistan veİçimizdeki İsrail'in AKPKK ile ittifak ederek suikastla öldürdüğü rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, bakın o zamanlarda neler söylemiş bu gizli görevli Devlet Bahçeli hakkında...


APO kod adlı, Abdullah Öcalan olarak tanınan kişi, tıpkı Devlet Bahçeli gibi, tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi, tıpkı Mesut Yılmaz gibi gizli bir Ermenidir ve gerçek adı Artin Agopyan'dır. Sözde, Ermenilerin öcünü almaktadır. MİT içindeki gizli Ermeni ve Yahudiler tarafından yani bilinen adı ile ''Derin Devlet'' tarafından yetiştirilmiştir. Kayınpederi de MİT'çidir. İzleyin! 


Bu hususları ispat eden, hatta çok çok daha fazla suçu, ihaneti, gizli örgütlenmeyi, paralel devlet yapısını ispat eden yayınlarımız için, aşağıdaki bloglarımızı inceleyin:

➥ İçimizdeki Ermenistan
➥ İçimizdeki İsrail
➥ Sabetaycılık
➥ Özel danışman Cüneyt Zapsu'nun gerçek yüzü
➥ Danışman İbrahim Kalın'ın gerçek yüzü
➥ Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçek yüzü
➥ Devlet Bahçeli'nin gerçek yüzü

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

 DİKKAT! Bu yayını paylaşacaksınız  ama büyük ihtimalle o paylaşımı sizden başka hiç kimse görmeyecek. Bu yayınımızı, Facebook, Instagram, WhatsApp ve benzeri Amerikan/Siyonist menşeli ortamlarda paylaşırsanız, arkadaşlarınıza/takipçilerinize gerçekten gösterildiğinden ve taktik surette sansürlenmediğinizden emin olunuz. Biliniz ki bu sosyal ağların gerçek sahibinin CIA ve MOSSAD olduğu ve Amerikan/Siyonist menfaatleri gereği pek çok ülkede milletleri sansürledikleri, somut deliller ile binlerce kere ispat edilmiştir. 

Bu güne değin en çok tıklanılanlar